Skip to content

Oferta

Sieci cieplne preizolowane

Oferujemy :
– szeroki zakres rur ciepłowniczych od DN20 do DN1000,
– prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
• prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilenie w prąd),
• roboty ziemne
• roboty w zakresie usuwania gleby
• odwodnienie terenu pod wykopy
• zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP
• geodezyjne wytyczenie
• inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza,
– spawanie rur preizolowanych metodą TIG, MIG, MMA,
– wykonanie instalacji alarmowych,
– badania spawów,
– wykonanie prób ciśnieniowych,
– mufowanie przez wykwalifikowanych pracowników,
– prawidłowe ułożenie rur w wykopie.

Centralne ogrzewanie

Oferujemy:
– kompletne systemy ogrzewania,
– projektowanie instalacji,
– kotły miałowe,
– palniki,
– instalacje CO2,
– bufory ciepła,
– pompy,
– zawory mieszające,
– przepustnice ze stali nierdzewnej,
– montaż całej instalacji oraz doświadczenie, doradztwo i serwis.

Kotłownie przemysłowe

Oferujemy:

– prace projektowe, dostawy, montaż
– kotły, ekonomizery nowe i używane
– palniki
– kominy
– stacje uzdatniania wody
– zbiorniki buforowe
– wymiennikowe węzły cieplne
– instalacje odzysku ciepła
– izolacje termiczne
– automatykę i wizualizację
– instalacje podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego
– serwis kotłowni

Copyrights 2022 MATYLA

Translate »