Skip to content

Sieci cieplne preizolowane

Oferujemy :
– szeroki zakres rur ciepłowniczych od DN20 do DN1000,
– prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
   • prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilenie w prąd),
   • roboty ziemne
   • roboty w zakresie usuwania gleby
   • odwodnienie terenu pod wykopy
   • zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP
   • geodezyjne wytyczenie
   • inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza,
– spawanie rur preizolowanych metodą TIG, MIG, MMA,
– wykonanie instalacji alarmowych,
– badania spawów,
– wykonanie prób ciśnieniowych,
– mufowanie przez wykwalifikowanych pracowników,
– prawidłowe ułożenie rur w wykopie.

Zaufali nam:

Copyrights 2022 MATYLA

Translate »